Чим відрізняється журналіст від кореспондента

Журналістська діяльність здійснюється в професійному середовищі, де багато спеціальностей доповнюють один одного, задовольняючи потребу соціуму в оперативній, актуальній інформації і глибоких аналітичних матеріалах. Професія журналіста поєднує елементи та форми соціальної діяльності, завдяки яким праця окремої людини набуває суспільну значимість і цінність.

Журналістика неможлива без репортажів, коментарів, оглядів та фотоматеріалів. Їх збір та систематизацію здійснюють журналісти, що спеціалізуються в цих видах діяльності. Вони вирішують основне завдання - підготовку інформаційно-аналітичних текстів, редагування та рецензування матеріалів, призначених для друку. Використовуючи інформаційно-комунікативні засоби і технології, журналіст встановлює зв'язок з джерелом інформації, веде перевірку фактів, наданих для публікації документів, привертає аналітиків та експертів, організовує участь журналістської групи у конференціях і семінарах.
Журналіст - Універсальна професія, яка вимагає від окремого спеціаліста особистісної установки на общезначимую форму діяльності, яка впливає на стан суспільства і формуючу певний тип суспільної свідомості.

Така форма діяльності реалізується одночасно на декількох рівнях. Оперативною інформацією редакцію забезпечує кореспондент. Це професійний журналіст, який виконує спеціальне завдання або спеціалізується в окремій галузі журналістики в друкованих засобах масової інформації, на радіо чи телебаченні.

Кореспондент може бути штатним або позаштатним співробітником редакції. Він зобов'язаний володіти навичками пошуку інформаційного приводу, володіти технологічними прийомами побудови репортажу, вміти правильно скласти питання інтерв'ю і знати принципи редагування тексту.

Журналіст може бути репортером або військовим кореспондентом, спецкором або телеведучим, фотокореспондентом або політичним аналітиком. Незалежно від більш вузької спеціалізації в його професійні обов'язки входить виконання державних вимог до організації редакторської діяльності, врахування соціальних пріоритетів і особливостей інформаційного простору, в якому йому доводиться працювати.

TheDifference.ru визначив, що різниця між журналістом і кореспондентом полягає в наступному:

  1. Відмінність журналіста від кореспондента в більш широкої спеціалізації, що включає, крім збору і підготовки інформації до друку, редагування, аналіз тексту та інші види журналістської діяльності.
  2. Кореспондент спеціалізується в окремій галузі журналістики або виконує спеціальне завдання редакції- журналіст має універсальні навичками збору, обробки інформації та повністю володіє технологічними прийомами створення текстового або аудіо-телевізійного матеріалу.
  3. Кореспондент - штатна посада у редакційній структурі ЗМІ- журналіст - спеціальність, яка дозволяє здійснювати будь-яку діяльність, пов'язану з функціонуванням друкованого або телевізійного інформаційного органу.


» » » Чим відрізняється журналіст від кореспондента