Як будувати речення в present perfect?

Зміст

Як будувати речення в present perfect?
hipway.ru

Тут найголовніше - зрозуміти суть цього часу, засвоїти її для себе. Час Present Perfect можна виявити, якщо вставити в речення слово "вже" - Я вже написав книгу, я вже прийшов додому.
Час оповідає про дії, які вже завершилися в той момент, коли людина говорить. Незважаючи на те, що вони завершені, мова йде про теперішній час, а не про минулий. Так от у англійців влаштований мову, нічого не поробиш.

Інструкція

Рівень складності: Непросто

1 крок

Як будувати речення в present perfect?
ok-english.ru

Для того, щоб зрозуміти краще, побудуйте російською мовою кілька пропозицій зі словом вже, а потім без нього.
Якщо розібралися, то переходимо до самого процесу побудови речень. Всі наведені тут правила необхідно вивчити, а потім просто застосовувати.
На першому місці у нас стоїть підмет (почитайте в моїй інструкції "як будувати речення в часі present progressive") про те, як визначити, яке займенник ставиться до будь іменником)
Якщо підмет виражено займенниками "I", "We", "You", "They", то після них ми пишемо допоміжне дієслово "have".
Якщо підмет виражено займенниками "He", "She", "It", а також іменниками на місці цих займенників, то після підмета ставимо "Has".
Далі слід той присудок, яке ви вирішили поставити в реченні.
Якщо дієслово, яким виражено присудок правильний, тобто його немає в таблиці неправильних дієслів, то до нього просто додається закінчення "ed", якщо дієслово неправильний, то потрібно написати ту його форму, яка знаходиться в третій колонці таблиці неправильних дієслів, тобто форма причастя. Далі йдуть доповнення.
Переведемо пропозицію "Я вже написав книгу":
I have already written a book.

2 крок

Як будувати речення в present perfect?
shumska.wordpress.comДля того, щоб утворити заперечення, нам потрібно просто поставити після "have" або "has" частку "not".
"Я ще не написав книгу" - I have not written a book.

3 крок

Як будувати речення в present perfect?
tonkosti.ru

Для утворення заперечення досить просто поставити "have" або "has" на початку речення.
Тоді: "Я вже написав книгу?" - Have I already written a book?
Потренуйтеся: переведіть ще кілька подібних пропозицій.» » Як будувати речення в present perfect?