Виплати компенсацій по догляду за інвалідами.

Чи належить компенсація по догляду за інвалідом 2 гр. З 3 ступенем обмеження працездатності?
марселя
Виплати компенсацій по догляду за інвалідами.

Щомісячна компенсаційна виплата встановлюється непрацюючим працездатним особам, які здійснюють догляд за інвалідом I групи, дитиною-інвалідом віком до 18 років, а також за старими, нужденними за висновком лікувального закладу постійного стороннього догляду або досягли віку 80 років. Ви можете претендувати на отримання компенсації, тільки якщо у вас є висновок лікувального закладу про потребу старого громадянина постійного стороннього догляду.

З 1 липня 2008 щомісячні компенсаційні виплати непрацюючим працездатним особам, які здійснюють догляд за непрацездатними громадянами, становитимуть 1200 рублів. У регіонах - з урахуванням районного коефіцієнта З 1 липня 2008 року розміри компенсаційних виплат будуть переглянуті в беззаявітельном порядку, і виплачуватися в нових сумах.
Порядок надання даних компенсаційних виплат в даний час регулюється Правилами здійснення щомісячних компенсаційних виплат непрацюючим працездатним особам, які здійснюють догляд за непрацездатними громадянами, затвердженими постановою Уряду Російської Федерації від 4 червня 2007 № 343.

Раніше діючим законодавством передбачалося, що компенсаційна виплата проводилася як доплата до пенсії, призначеної непрацездатному громадянину, під час здійснення догляду за ним в порядку, передбаченому для виплати відповідних пенсій. Тепер компенсаційну виплату отримує громадянин, який здійснює догляд за непрацездатним.

Компенсаційна виплата призначається і здійснюється органом, що здійснює призначення та виплату пенсії непрацездатному громадянинові. Для призначення компенсаційної виплати представляються:

а) заяву особи, яка здійснює догляд, із зазначенням дати початку догляду та свого місця проживання;

б) заяву непрацездатного громадянина про згоду на здійснення за ним догляду конкретною особою;

в) довідка органу, що здійснює виплату пенсії, за місцем проживання або місцем перебування особи, яка здійснює догляд, про те, що пенсія цього особі не призначалася;

г) довідка органу служби зайнятості за місцем проживання особи, яка здійснює догляд, про неотримання їм допомоги по безробіттю;

д) довідка, що підтверджує факт встановлення непрацездатному громадянину інвалідності, або виписка з акта його обстеження у федеральному державній установі медико-соціальної експертизи;

е) медичний висновок про визнання дитини віком до 18 років інвалідом;

ж) висновок лікувального закладу про потребу старого громадянина постійного стороннього догляду.

У разі якщо такі документи є в пенсійній справі непрацездатного громадянина, їхнє уявлення не потрібно.

Одночасно пред'являються: паспорт і трудова книжка особи, яка здійснює догляд, а також трудова книжка непрацездатного громадянина.

Рішення про призначення компенсаційної виплати приймається органом, що здійснює виплату пенсії, протягом 10 днів з дня подачі заяв з усіма необхідними документами.

Компенсаційна виплата призначається з місяця, в якому особа, яка здійснює догляд, звернулося за її призначенням із заявами і всіма необхідними документами до органу, який здійснює виплату пенсії, але не раніше дня виникнення права на зазначену виплату.

У разі якщо до заяв додані не всі необхідні документи, орган, що здійснює виплату пенсії, дає особі, яка здійснює догляд, роз'яснення про те, які документи воно повинно подати додатково. Якщо такі документи будуть подані не пізніше ніж через 3 місяці з дня отримання відповідного роз'яснення, місяцем звернення за компенсаційною виплатою вважається місяць прийому заяви.

Додатково по темі: roboi.ru» » » » Виплати компенсацій по догляду за інвалідами.