Як написати наукову статтю?
Зараз наукові статті пишуть не тільки вчені, аспіранти, а й студенти і навіть школярі. Наукове рух розвивається, до досліджень залучають учнів шкіл: вони із задоволенням вивчають складні матеріали, збирають джерела, вносять власні оригінальні ідеї. При написанні наукової статті необхідно дотримуватися чіткого плану, слідувати рекомендаціям. Найчастіше виникають складнощі, пов'язані з так званими «підводними каменями». Важливо знати ряд нюансів, щоб написати наукову статтю, яка буде опублікована, затребувана і помічена дослідниками і колегами автора. Робота повинна бути цікава, містити в собі оригінальну ідею, спостереження, висновки, мати чітку структуру і хорошу теоретичну базу. Така стаття обов'язково викличе науковий інтерес, принесе користь читачам і автору.


Як написати хорошу наукову статтю? Кілька порад
Щоб правильно написати наукову статтю, необхідно пам'ятати про основні принципи її створення.

 • Грамотна наукова стаття повинна бути корисна людям, тому орієнтуйте її на конкретну цільову аудиторію. Якщо ваші дані потрібні вузькому колу фахівців, позначте це у вступній частині.
 • Слідкуйте за змістом: наукова стаття не повинна виглядати як набір витягів з різних досліджень з вашими висновками в кінці роботи. Стаття - це повністю ваше дослідження, в якому ви тільки спираєтесь на теоретичну базу.
 • Уникайте іншої крайності - не пишіть текст, що нагадує публіцистичну статтю або есе. Наукова стаття обов'язково спирається на фундаментальні дослідження, базується на вже відомих досягненнях, розкриваючи при цьому нові факти, спостереження. Вам обов'язково знадобиться послатися на дані статистики, праці інших вчених. Якщо ж ви тільки викладаєте власну думку щодо проблеми, свої спостереження, нехай і цінні, але не спираєтесь на теоретичну основу, стаття перестане бути науковою.
 • Приділіть особливу увагу стилю викладу. Найчастіше молоді вчені прагнуть продемонструвати свої пізнання, проявити максимум академічності. В результаті тексти стають занадто наукоподібними, важкими для сприйняття. Тоді навіть колеги, які працюють у суміжних областях, можуть не зрозуміти частина використовуваних складних термінів і іноземних слів. Швидше за все, таку статтю рідко будуть дочитувати до кінця. Застосовуйте терміни і складні найменування в міру необхідності, пояснюйте значення нових в науці слів.
 • Розкриваючи проблему вашої статті, обов'язково коротко освітите розвиток наукової думки з даного питання. Навіть якщо поставлена вами проблема абсолютно ексклюзивна, її все одно можна, так чи інакше, пов'язати з конкретною областю, напрямком науки.
 • Дотримуйтеся чіткої логічної структури, створюючи текст роботи. У науковій статті повинна простежуватися добре збалансована композиція, весь текст вибудовується грамотно: зміст виражається у відповідній йому формі.
 • Подумайте, наскільки планований обсяг тексту відповідає змісту, яке ви припускаєте викласти. Не старайтесь «обійняти неосяжне». Кращий варіант - коли в науковій статті висвітлюється певний аспект проблеми, а тема досить звужена. Тоді ви будете мати можливість привести всі деталі, розглянути нюанси й тонкощі, досліджувати проблему докладно і вичерпно, повністю розкрити тему, не залишивши прогалин.
 • Написання наукової статті, її структура, нюанси у викладі змісту та оформленні повинні відповідати тому виданню, в якому ви збираєтеся опублікувати вашу роботу. Якщо текст створюється для конкурсу або конференції, вам також необхідно ретельно вивчити всі вимоги до оформлення, обсягу матеріалу, ознайомитися з колом передбачуваних тем. Постарайтеся заздалегідь визначитися, в який журнал або збірник наукових робіт ви будете відправляти вашу статтю. Найчастіше сильно відрізняються побажання щодо обсягу, направлення матеріалів. Краще вибрати декілька найбільш підходящих видань, можна створити два-три варіанти статті, трохи змінивши її.
 • У процесі написання наукової стаття для конкретних видань, обов'язково співвідносите матеріал з цільовою аудиторією, вимогами редакції, так званим «форматом». Ваші посилання, пояснення, коментарі, основна проблема статті повинні бути доречні і зрозумілі читачам, адаптовані для їхнього рівня підготовленості, обізнаності в освітлюваних питаннях. Наприклад, при необхідності можна розкривати складні терміни, давати розгорнуті пояснення.
 • Делите текст на розділи, абзаци - так він буде набагато краще сприйматися.
 • Слідкуйте за відповідністю заголовки, теми та змісту, не відходьте від розглянутого питання в сторону.
 • Постарайтеся логічно підвести виклад матеріалу до остаточних висновків, грамотно і ємко викласти їх. Саме висновки містять основну наукову цінність статті, а спостереження, аргументи і докази підкріплюють їх.

Пишемо наукову статтю. Алгоритм
Дотримуючись заданий алгоритм, можна правильно написати наукову статтю, цікаву, корисну і логічну.
 1. Сформулюйте проблему, питання, яке ви будете розглядати в статті.
 2. Якщо у вас вже є матеріали, тексти, ви працювали з даної проблеми раніше, ретельно вивчіть всі свої чернетки, перечитайте минулі публікації.
 3. Подумайте, що ви можете сказати нового по цій темі, як це максимально логічно оформити.
 4. Знову зверніться до наукових джерел. Обов'язково відвідайте наукові бібліотеки. Зверніть увагу на нові матеріали. Бажано, щоб в науковій статті були присутні посилання на роботи, опубліковані протягом останнього року. Шукайте матеріали не тільки в окремих наукових книгах, але і в періодичній пресі: журналах, збірниках. Багато оригінальних матеріалів містять збірники конференцій.
 5. Також ви можете послатися на власні статті, опубліковані раніше.
 6. У тому випадку, якщо ви починаєте писати наукову статтю «з нуля» і бажаєте визначити конкретну тему в конкретній області, почніть з вивчення джерел в заданому напрямку. Окресліть для початку коло питань, а потім виберіть декілька, найбільш актуальних і перспективних. Остаточно формулюйте ту проблему, по якій ви можете внести свої власні ідеї, викласти цікаві спостереження.
 7. Потім приступайте до складання плану статті. Він повинен бути логічним і продуманим. План наукової статті включає в себе:
  • вступну частину:
  • основну частину - в ній бажано виділити подраздели-
  • заключну частину, яка містить виводи-
  • ссилкі-
  • список використаної літератури.

  • Також при публікації звичайно потрібно написати анотацію, що складається приблизно з 5-10 речень, і ключові слова.
  • Визначте методи дослідження. Вони повинні відповідати напрямку роботи, темі, відповідати всім сучасним вимогам.
  • Напишіть чорновий варіант статті, викладіть в ньому основний зміст, аргументи і докази, розгляньте розвиток наукової думки і приведіть всі власні спостереження, висновки.
  • Після написання основної частини приступайте до складання вступу і висновку. Вступ має містити:
   • короткі вступні відомості
   • вашу критичну оцінку наявних робіт з проблеме-
   • причини дослідження-
   • суть вашої наукової гіпотези-
   • актуальність теми-
   • план статті.

   • Перечитайте ще раз всі матеріали, вступ і основну частину. Напишіть висновок, відобразіть в ньому всі ваші основні висновки по темі. Вони повинні повністю дотримуватися зі змісту статті - не вносите нову інформацію, якої не було в основній частині. Уникайте переказу положень статті, у висновку потрібно узагальнити матеріал.
   • Ще раз повністю перевірте ваш текст. Зверніть увагу на достовірність фактів, логічність викладу, послідовність, зв'язок теми і висновків. Тепер можна приступати до оформлення наукової статті. У процесі роботи точно дотримуйтесь інструкцій, вимогам видання, умовам конкурсу. Для наукової статті дуже важливо грамотне оформлення.

   Враховуйте рекомендації, працюйте по точному алгоритмом, вивчайте достатню кількість джерел і робіть власні спостереження, дотримуйтесь вимогам при оформленні тексту - тоді ваша наукова стаття буде грамотною і корисною.
   Увага, тільки СЬОГОДНІ!


   » » » Як написати наукову статтю?